Інформаційний лист Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції «Х Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Криворізький державний педагогічний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка

Сосницька гімназія імені О. П. Довженка

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання:

«ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА:

ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»,

що відбудеться 17–18 жовтня 2019 року

на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка

та Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка.

Для обговорення і дискусій виносяться такі питання:

 • ? Основні тематичні напрями та концепти літературної творчості О. Довженка;
 • ? Рецепція О. Довженка в сучасному літературознавстві;
 • ? О. Довженко: історико-біографічний аспект;
 • ? Творчість О. Довженка у контексті світової культури;
 • ? Мемуарно-біографічна, кінематографічна і публіцистична спадщина О. Довженка;
 • ? О. Довженко і Сіверщина;
 • ? Актуальні питання української і зарубіжної літератур: літературознавчий, лінгвістичний, методичний аспекти.

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, магістранти, викладачі та студенти ЗВО різних рівнів, учителі, працівники науково-дослідних установ України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних та педагогічних наук.

Форми участі у конференції: очна, заочна.

У разі заочної участі програма конференції буде надіслана учасникам на поштову адресу, вказану в заявці за рахунок замовника.

Під час роботи конференції буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних видань із філології. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів повідомити завчасно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «ІХ Довженківські читання».

Вимоги до оформлення статей

Наукова стаття повинна містити обов’язкові елементи (у тексті їх потрібно виділити напівжирним шрифтом): постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

Статті, що супроводжуються анотаціями українською, російською та англійською мовами (обсягом 4–6 рядків із ключовими словами), мають бути надруковані через 1,5 інтервал без табуляцій і переносів, шрифтом Times New Roman, кегль 14. Параметри сторінки: поля зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см. Обсяг статті – 8–12 сторінок.

У разі значних розходжень оформлення матеріалів із рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів. Орієнтовна вартість публікації – 35 грн. за сторінку. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті додають відскановану копію рецензії, підписану науковим керівником і завірену печаткою відповідної установи.

Учасники конференції (крім докторів наук) сплачують організаційний внесок (очна участь – 150 грн. / заочна участь – 50 грн.) за такими реквізитами:

Банк одержувача: Приватбанк.

ПІБ: Троша Наталія В’ячеславівна.

Картка для виплат: 5168757387712955.

Призначення платежу: поповнення рахунку Троші Н.В. від ПІП.

Транспортні витрати, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно.

Заїзд учасників 16 жовтня 2019 року.

18 жовтня планується екскурсійна поїздка до Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка (за кошти учасників конференції).

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання:

«ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА:

ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

(17–18 жовтня 2019 р., м. Глухів)

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Контактний телефон (бажано мобільний)

 

E-mail

 

Поштова адреса для листування

 

Місце роботи (повна назва організації, навчального закладу, факультет, кафедра)

 

Посада

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Назва секції

 

Назва статті для публікації

 

Назва доповіді

 

Заплановані форми участі у конференції

(відмітити один чи декілька варіантів відповіді)

Доповідь чи повідомлення на пленарному чи секційному засіданні

Організація майстер-класу чи тренінгу

Публікація матеріалів

Участь без доповіді й публікації

Необхідність у поселенні (відмітити потрібне)

Готель

Гуртожиток

Поселення не потрібне

 

Для участі в конференції потрібно до 1 жовтня 2019 р.

надіслати на адресу kulmv_gnpu@ukr.net :

 • · заявку на участь у конференції;
 • · файл із текстом доповіді та статті (відповідно до запланованої форми участі). Назва файлу (латинськими літерами) має відповідати прізвищам авторів;
 • · квитанцію (скановану чи сфотографовану копію) про сплату організаційного внеску;
 • · відскановану рецензію, підписану науковим керівником (для аспірантів і здобувачів без наукового ступеня).

 

Телефони для довідок:

(05444)2-33-06 – відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків;

(05444)3-25-03 – факультет філології та історії;

(050)920-60-75, (096)085-18-85 – Цінько Світлана Василівна, координатор конференції;

(099)298-83-49 – Троша Наталія В’ячеславівна, координатор конференції.

 

Маємо надію на плідну співпрацю!

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові

Оргкомітет