Інформаційний лист Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції «Х Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Криворізький державний педагогічний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка

Сосницька гімназія імені О. П. Довженка

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання:

«ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА:

ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»,

що відбудеться 17–18 жовтня 2019 року

на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка

та Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка.

Для обговорення і дискусій виносяться такі питання:

 • ? Основні тематичні напрями та концепти літературної творчості О. Довженка;
 • ? Рецепція О. Довженка в сучасному літературознавстві;
 • ? О. Довженко: історико-біографічний аспект;
 • ? Творчість О. Довженка у контексті світової культури;
 • ? Мемуарно-біографічна, кінематографічна і публіцистична спадщина О. Довженка;
 • ? О. Довженко і Сіверщина;
 • ? Актуальні питання української і зарубіжної літератур: літературознавчий, лінгвістичний, методичний аспекти.

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, магістранти, викладачі та студенти ЗВО різних рівнів, учителі, працівники науково-дослідних установ України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних та педагогічних наук.

Форми участі у конференції: очна, заочна.

У разі заочної участі програма конференції буде надіслана учасникам на поштову адресу, вказану в заявці за рахунок замовника.

Під час роботи конференції буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних видань із філології. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів повідомити завчасно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «ІХ Довженківські читання».

Вимоги до оформлення статей

Наукова стаття повинна містити обов’язкові елементи (у тексті їх потрібно виділити напівжирним шрифтом): постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

Статті, що супроводжуються анотаціями українською, російською та англійською мовами (обсягом 4–6 рядків із ключовими словами), мають бути надруковані через 1,5 інтервал без табуляцій і переносів, шрифтом Times New Roman, кегль 14. Параметри сторінки: поля зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см. Обсяг статті – 8–12 сторінок.

У разі значних розходжень оформлення матеріалів із рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів. Орієнтовна вартість публікації – 35 грн. за сторінку. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті додають відскановану копію рецензії, підписану науковим керівником і завірену печаткою відповідної установи.

Учасники конференції (крім докторів наук) сплачують організаційний внесок (очна участь – 150 грн. / заочна участь – 50 грн.) за такими реквізитами:

Банк одержувача: Приватбанк.

ПІБ: Троша Наталія В’ячеславівна.

Картка для виплат: 5168757387712955.

Призначення платежу: поповнення рахунку Троші Н.В. від ПІП.

Транспортні витрати, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно.

Заїзд учасників 16 жовтня 2019 року.

18 жовтня планується екскурсійна поїздка до Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка (за кошти учасників конференції).

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання:

«ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА:

ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

(17–18 жовтня 2019 р., м. Глухів)

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Контактний телефон (бажано мобільний)

 

E-mail

 

Поштова адреса для листування

 

Місце роботи (повна назва організації, навчального закладу, факультет, кафедра)

 

Посада

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Назва секції

 

Назва статті для публікації

 

Назва доповіді

 

Заплановані форми участі у конференції

(відмітити один чи декілька варіантів відповіді)

Доповідь чи повідомлення на пленарному чи секційному засіданні

Організація майстер-класу чи тренінгу

Публікація матеріалів

Участь без доповіді й публікації

Необхідність у поселенні (відмітити потрібне)

Готель

Гуртожиток

Поселення не потрібне

 

Для участі в конференції потрібно до 1 жовтня 2019 р.

надіслати на адресу kulmv_gnpu@ukr.net :

 • · заявку на участь у конференції;
 • · файл із текстом доповіді та статті (відповідно до запланованої форми участі). Назва файлу (латинськими літерами) має відповідати прізвищам авторів;
 • · квитанцію (скановану чи сфотографовану копію) про сплату організаційного внеску;
 • · відскановану рецензію, підписану науковим керівником (для аспірантів і здобувачів без наукового ступеня).

 

Телефони для довідок:

(05444)2-33-06 – відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків;

(05444)3-25-03 – факультет філології та історії;

(050)920-60-75, (096)085-18-85 – Цінько Світлана Василівна, координатор конференції;

(099)298-83-49 – Троша Наталія В’ячеславівна, координатор конференції.

 

Маємо надію на плідну співпрацю!

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові

Оргкомітет


 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

Всеукраїнського конкурсу есе,

присвяченого 125-й річниці з дня народження Олександра Довженка

З метою вшанування пам’яті Олександра Довженка, на честь якого названо Глухівський національний педагогічний університет, кафедра української мови, літератури та методики навчання проводить Усеукраїнський конкурс есе.

 1. 1.        Загальні положення

1.1.      Дане Положення регулює етапи Всеукраїнського конкурсу  есе (далі – Конкурс).

1.2.      Конкурс  проводиться з метою активізації творчості учнівської та студентської молоді, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу учнів і студентів, формування в українському суспільстві поваги до загальнолюдських цінностей.

1.3.      Конкурс проводить кафедра української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 1. 2. Терміни проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у лютому – червні 2019 року.

2.2. Початок прийому робіт – з 01 лютого 2019 року, закінчення прийому – 21червня 2019 року, визначення та оголошення переможців – до 27 червня 2019 року.

 1. 3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 3 етапи:

 • • Перший етап – подання робіт на конкурс, Журі  перевіряє роботи на відповідність зазначеним у Положенні вимогам;
 • • Другий етап – Журі визначає найкращі есе, які допускаються до фіналу Конкурсу (Лауреати Конкурсу);
 • • Третій етап – серед есе, які були допущені у фінал, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця).
 1. 4. Учасники Конкурсу

4.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студенти ЗВО.

4.2. Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

 1. 5.        Умови проведення Конкурсу

5.1.      У Конкурсі беруть участь роботи українською мовою, виконані  в електронному форматі.

5.2.      Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

 • · не відповідають вимогам Конкурсу;
 • · пропагують насильство, расизм, ксенофобію;
 • · є плагіатом робіт інших авторів;
 • · подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

5.3.      Подані на Конкурс есе не рецензуються.

5.4.      Рішення про реєстрацію есе для участі в конкурсі приймає Оргкомітет.

5.5.      Усі учасники інформуються про отримання есе на Конкурс та його реєстрацію.

5.6.      Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від учасників Конкурсу з метою більш ефективної оцінки конкурсної роботи.

 1. 6.        Організаційний комітет та Журі Конкурсу

6.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).

6.2. Комітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу.

6.3. Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет формує Журі Конкурсу (далі Журі).

6.4. Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.

6.5. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку робіт.

6.6. У своїй роботі Журі керується цим Положенням.

 1. 7.        Вимоги до есе

7.1. Есе повинно мати наступні частини: назву; прізвище та ім’я автора есе; навчальний заклад та клас автора есе; ПІП учителя, текст есе (дивись Додаток № 1).

7.2. Есе  мають  бути  виконані у текстовому редакторі Word:

 • · через 1,5 інтервали,
 • · шрифт  Times New Roman,
 • · 14 кегль,
 • · поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5,
 • · колір шрифту – чорний,
 • · не допускається використання рамок та інших кольорових прикрас.

7.3. Розмір есе не повинен бути більше 2 сторінок формату А4.

7.4. Автор  подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце навчання, повна адреса закладу, контактні телефони, адреса електронної пошти (дивись Додаток №2). Реєстраційна анкета надсилається на адресу конкурсу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в електронній формі, окремо від файлу есе.

7.5. Орієнтовні теми есе:

 • • Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
 • • Життя таке коротке. Поспішайте творити добро.
 • • Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія.
 • • Лише сильним дано право на безсмертя.

(Олександр Довженко)

 1. 8.        Оцінка робіт та визначення переможців Конкурсу

8.1. Оцінку есе та визначення переможця проводить Журі.

8.2. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання есе через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоюється певна максимальна кількість балів.

8.3.      Критерії оцінювання робіт:

 • • Відповідність змісту есе меті та умовам Конкурсу,
 • • Наявність власної аргументованої точки зору;
 • • Формулювання висновків, особиста оцінка автора;
 • • Особливості композиції;
 • • Креативність та оригінальність стилю.

8.4.      Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.

 1. 9.        Нагородження учасників Конкурсу.

9.1. Учасники, роботи яких пройшли відбірковий етап та стали Лауреатами Конкурсу, нагороджуються Дипломами лауреатів Конкурсу.

9.2. Учасники, які зайняли призові місця, нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.

9.6. Нагородження переможців відбувається публічно, за участі представників співорганізаторів Конкурсу і висвітлюється на сайті університету/факультету.

 

 1. 10. Прикінцеві положення.

10.1. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в Положення Конкурсу.