№ з/п Виконавець Вид роботи Тема дослідження Науковий керівник Рік захисту
1. Антоненко Я. магістерська  Образ української жінки в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні"  Новиков А.О. 2015
2. Сокольцова А. магістерська Концепт зради в літературній творчості Олександра Довженка Новиков А.О. 2018 
3. Кісеєва Ю. магістерська Жанрово-стильві особливості творчості О.Довженка Гриневич В.Й.  
4. Гаранжа О. дипломна Відображення громадянської позиції і суспільно-політичних поглядів О. Довженка у «Щоденникових записах» 1939–1956 рр. Троша Н.В. 2018
5. Петрушенко К. дипломна Етнокультурні концепти як стильові домінанти літературної творчості О.Довженка Троша Н.В. 2018
6. Петрушенко Г. дипломна Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Олександра Довженка Троша Н.В. 2018

 

Довженківські осінні поетичні читання!

26 вересня 2018 року в Глухівській центральній районній бібліотеці, яка є однією із трьох найстаріших бібліотек України, відбулися «Довженківські осінні поетичні читання».

Не обійшовся захід без участі викладачів та студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які підготували музичні та поетичні подарунки. Так, для гостей заходу заспівали Крістіна Разакова, Роза Панова, Дар'я Картава, Олександр Єгоров.  Викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Світлана Василівна Цінько, член лабораторії, та учасники літературно-мистецької спілки «Слово» зачитали власні поезії та декламували вірші сучасних українських письменників.

У заході  взяли участь письменники Анатолій Мироненко, Ірина Колтакова, Надія Геращенко, Анатолій Бойко, Ганна П'явка, Іван Дерпа, які не тільки зачитали своїм шанувальникам  поезії, а  подарували бібліотеці збірки творів, літературні альманахи та інші книжки. Вірші Миколи Єрохи, покладені на музику, прозвучали у виконанні Володимира Соломенного.

Свято завершилося акцією «Візьми поезію з собою», де кожний охочий міг витягнути з кошика сувій із віршем, скріплений солодким подарунком.

 

ДО 123-РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

 

Нещодавно Україна відзначила 123-річницю від Дня народження Олександра Довженка. Варто звернути увагу на те, що впродовж останніх десятиліть у світі суттєво підвищилась увага до осмислення непересічної спадщини митця, свідченням чого є, зокрема, те, що 2015 року до 70-річчя створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) й 120-річного ювілею світового кінематографа Довженкову «Землю» було включено до списку з п’яти фільмів, що мають складати Фестиваль світових шедеврів.

Глухівський національний педагогічний університет із Олександром Довженком пов’язують особливо міцні узи. Це передусім його студентські роки у Глухівському вчительському інституті (саме так тоді називався наш виш), який він закінчив 1914 року. Наш університет з гордістю носить ім’я Довженка. Довженковим духом у нашому виші просякнуто практично все. 
Особливо це стосується колективу нашої кафедри. Уже традиційними стали Довженківські читання, котрі систематично влаштовуються на базі нашого університету.

Певну увагу пам’яті видатного земляка приділили ми, звичайно ж, і цього року. 11 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ КОЛЕКТИВ НАШОЇ КАФЕДРИ (УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ) РАЗОМ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АНСАМБЛЕМ НАРОДНОЇ ПІСНІ «FOLK-СВІТЛИЦЯ» ЗДІЙСНИВ ПОЇЗДКУ НА МАЛУ БАТЬКІВЩИНУ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА (ДО СМТ СОСНИЦІ, ЩО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ), ДЕ ВЗЯВ УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ 123-РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ПИСЬМЕННИКА Й ГЕНІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА СВІТОВОГО КІНЕМАТОГРАФА. ЦЕ БУЛО СПРАВЖНЄ ДОВЖЕНКІВСЬКЕ СВЯТО З ПАЛКИМИ ПРОМОВАМИ, СПІВАМИ, ТАНКАМИ, ПЕРЕГЛЯДОМ КІНОФІЛЬМІВ МОЛОДИХ МИТЦІВ. У ЦЬОМУ ЧУДОВОМУ ЗАХОДІ, БЕЗДОГАННО ОРГАНІЗОВАНОМУ ПРАЦІВНИКАМИ МУЗЕЮ НА ЧОЛІ З ДИРЕКТОРОМ ЛЮБОВ’Ю МИКОЛАЇВНОЮ НАКОНЕЧНОЮ, ВЗЯЛИ УЧАСТЬ МЕШКАНЦІ СОСНИЦІ, А ТАКОЖ ЧИСЛЕННІ ГОСТІ З КИЄВА, ЧЕРНІГОВА, ГЛУХОВА ТОЩО. 


ОСОБЛИВА ПОДЯКА ПРАЦІВНИКАМ МУЗЕЮ ЗА ТЕПЛИЙ ПРИЙОМ НАШОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ. 

Наукові здобутки НДЛ довженкознавства

 

 1. Колективна монографія:
 1. Навчальний посібник:
 • Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-Макаренко, Н. В. Троша ; за ред. проф. А. О. Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 144 с.
 1. Статті у фахових виданнях:
 • Новиков А. Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка / Анатолій Новиков // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С. Філатової. – № 2 (16). – жовтень, – С. 197–202.
 • Новиков А. О. Образ України в творчій спадщині Олександра Довженка / А. Новиков // Наукові записки : зб. наук. праць.Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки», 2013. – Вип. 114. – С. 247–253.
 • Троша Н. В. Українське козацтво в художньому осмисленні О. Довженка / Н. В. Троша // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 308–313.
 • Троша Н. В. Мотив збереження історичної пам’яті у кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – Т. 4. – С. 156–161.
 • Троша Н. В. Рецепция Гоголя в творчестве Александра Довженко / Н. В. Троша // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7 (25). – Ч. 1. – С. 194–197.
 • Троша Н. В. Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2013. – Том 5, №  4. – С. 101–106.
 • Троша Н. В. Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2014. – Том 6, № 1’2014. – С. 32–38.
 • Троша Н. В. Концепт української історії в «Щоденнику» Олександра Довженка / Н.В. Троша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. П. Ткачука. – Вип. 40. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 289–300.
 • Троша Н. В. Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка/ Н. В. Троша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – 2014. – № 8, том 2. – С. 45–48.
 • Троша Н.В. Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2015. – Т. 7, №  4. – С. 159–167.
 • Троша Н.В. Концепт історії як важливий чинник формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості Олександра Довженка / Н.В.Троша // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – 2016. – № 2 – С. 67–73.
 1. Збірники наукових праць:
 • VІІ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. – Харків : ХІФТ, 2014. – 120 с.
 • VІІІ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. – Харків : ХІФТ, 2016. – 124 с.
 1. Додаткові публікації:

- Троша Н. В. Гоголівські традиції в літературній творчості
Олександра Довженка / Н. В. Троша // ХІ Гоголівські читання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1 – 3 квітня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 188 с. – С. 126–132.

- Троша Н. В. Дискурс української історії в щоденникових записах О. Довженка / Н. В. Троша // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2013. – Вип. 14. – С. 53–59.

- Троша Н. В. Ідейне спрямування п’єси Олександра Довженка «Життя в цвіту» / Н. В. Троша // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 30 – 31 травня 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – У 2-х частинах. – Ч. ІІ. – 116 с. – С. 25–29.

- Троша Н. В. Інтертекстуальні виміри творчості О. Довженка / Н. В. Троша // Сучасна філологія : актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 13 – 14 червня 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – 104 с. – С. 37–42.

- Троша Н. В. Українська історія як джерело літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 140 с. – С. 17–23.