Друк

 


ЗВІТ

про діяльність лабораторії довженкознавства

за 2019–2020 н.р.

 

Протягом 2019–2020 навчального року колектив лабораторії довженкознавства у складі: завідувача – доктора філологічних наук, професора А. О. Новикова; кандидатів педагогічних наук, доцентів С. В. Цінько і С. П. Привалової; кандидата філологічних наук, старшого викладача Н. В. Троші, старшого лаборанта І. А. Лісневської продовжував роботу, спрямовану на вивчення й популяризацію багатогранної спадщини геніального українського кінорежисера й письменника Олександра Довженка, а саме:

 1. 20 листопада 2019 р. на базі Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва відбувся Міжрегіональний науково-методичний семінар «Олександр Довженко – випускник Глухівського учительського інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер».
 2. Розроблено й представлено на конкурс у Міністерство освіти і науки України держбюджетну тему «Літературна й кінематографічна творчість Олександра Довженка: проблеми рецепції та інтерпретації».
 3. Оновлено тематику наукових досліджень із довженкознавства для студентів магістратури й бакалаврату.
 4. Опубліковано монографію у співавторстві:
 1. Опубліковано збірники наукових праць:
 1. Опубліковано подарункове науково-популярне видання – діловий щоденник:
 1. Опубліковано статті:
 1. Опубліковано тези доповідей:
 1. Результати наукових пошуків презентовано на наукових міжнародних, усеукраїнських, регіональних конференціях і семінарах.
 2. Упродовж зазначеного періоду здійснювалося керівництво студентськими публікаціями:

Науковий керівник: доктор. філол. н., професор Новиков А. О.:

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Цінько С.В.

 1. Члени лабораторії брали участь в організації та проведенні наукових заходів:
 1. Здійснювалося керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Довженкознавці» (Троша Н. В.).
 2. Підготовлені до захисту дипломні роботи за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: д. філол. н., проф. Новиков А.О.:

Гулакова Г. В., 43-У гр.: «Концепт «війна» в літературній творчості Олександра Довженка».

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:


Звіт

про роботу лабораторії довженкознавства

у 2018–2019 н.р.

Протягом 2018–2019 навчального року колектив лабораторії довженкознавства у складі завідувача – доктора філологічних наук, професора А. О. Новикова; кандидатів педагогічних наук, доцентів С. В. Цінько і С. П. Привалової; кандидатів філологічних наук, старших викладачів Н. В. Троші і С. О. Максимчук-Макаренко, старшого лаборанта І. А. Лісневської продовжував роботу, спрямовану на вивчення й популяризацію багатогранної спадщини геніального українського кінорежисера й письменника Олександра Довженка, а саме:

 1. 22 травня 2019 року організовано й проведено регіональний науково-практичний семінар «Олександр Довженко як студент Глухівського педагогічного інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер» (координатори: доц. Привалова С. П., Цінько С. В.).
 2. Проведено Всеукраїнський конкурс есе, присвячений 125-й річниці з дня народження О. Довженка, зокрема: розроблено положення, критерії оцінювання, склад журі, розіслано запрошення, підведено підсумки, визначено й нагороджено переможців (координатори: Привалова С. П., Цінько С. В., Троша Н. В.).
 3. Розроблено й представлено на конкурс у Міністерство освіти і науки України держбюджетну тему «Літературна й кінематографічна творчість Олександра Довженка: проблеми рецепції та інтерпретації».
 4. Завершено роботу щодо підготовки до друку альбому університетської слави з нагоди 125-річного ювілею Олександра Довженка й 145 річниці з часу заснування ГНПУ (створення й літературна обробка нарисів про факультети, кафедри, професорів, відомих випускників, у тому числі О. Довженка, інших видатних людей, дотичних до нашого закладу освіти впродовж 145 років його існування).
 5. Розроблено тематику наукових досліджень із довженкознавства для студентів магістратури й бакалаврату.
 1. Подано до друку статті у фахових виданнях України:
 1. Опубліковано тези доповідей:
 1. Результати наукових пошуків презентовано на наукових міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах:

Новиков А. О.

Троша Н. В.:

Привалова С. П.

Цінько С. В.:

 1. Результати наукових пошуків презентовано на загальнодержавних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах:

Новиков А. О.

Троша Н. В.:

Привалова С. П.

Цінько С. В.:

 1. Результати наукових пошуків презентовано на регіональних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах у м. Глухові:

Новиков А. О.

Троша Н. В.:

Цінько С. В.:

 1. Результати наукових пошуків студентів презентовано на наукових конференціях різних рівнів:

 

 1. Упродовж зазначеного періоду здійснювалося керівництво студентськими публікаціями:

Науковий керівник: доктор. філол. н., професор Новиков А. О.:

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 

 1. Члени лабораторії брали участь в організації та проведенні наукових заходів:

-    міжрегіонального семінару «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні», 11–12 квітня 2019 року.

 1. Здійснювалося керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Довженкознавці» (Троша Н. В.).
 1. Підготовлені до захисту дипломні роботи за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Цінько С. В.

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

 

 1. Здійснювалося керівництво магістерськими роботами за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Новиков А. О.:

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

Науковий керівник: канд. філол. н., ст. викл. Троша Н. В.:


Наукові здобутки НДЛ довженкознавства

 1. Колективна монографія:
 1. Навчальний посібник:
 1. Статті у фахових виданнях:
 1. Збірники наукових праць:
 1. Додаткові публікації:

- Троша Н. В. Гоголівські традиції в літературній творчості
Олександра Довженка / Н. В. Троша // ХІ Гоголівські читання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1 – 3 квітня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 188 с. – С. 126–132.

- Троша Н. В. Дискурс української історії в щоденникових записах О. Довженка / Н. В. Троша // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2013. – Вип. 14. – С. 53–59.

- Троша Н. В. Ідейне спрямування п’єси Олександра Довженка «Життя в цвіту» / Н. В. Троша // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 30 – 31 травня 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – У 2-х частинах. – Ч. ІІ. – 116 с. – С. 25–29.

- Троша Н. В. Інтертекстуальні виміри творчості О. Довженка / Н. В. Троша // Сучасна філологія : актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 13 – 14 червня 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – 104 с. – С. 37–42.

- Троша Н. В. Українська історія як джерело літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 140 с. – С. 17–23.