№ з/п Виконавець Вид роботи Тема дослідження Науковий керівник Рік захисту
1. Антоненко Я. магістерська  Образ української жінки в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні"  Новиков А.О. 2015
2. Сокольцова А. магістерська Концепт зради в літературній творчості Олександра Довженка Новиков А.О. 2018 
3. Кісеєва Ю. магістерська Жанрово-стильві особливості творчості О.Довженка Гриневич В.Й.  
4. Гаранжа О. дипломна Відображення громадянської позиції і суспільно-політичних поглядів О. Довженка у «Щоденникових записах» 1939–1956 рр. Троша Н.В. 2018
5. Петрушенко К. дипломна Етнокультурні концепти як стильові домінанти літературної творчості О.Довженка Троша Н.В. 2018
6. Петрушенко Г. дипломна Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Олександра Довженка Троша Н.В. 2018