Пріоритетні напрями діяльності НДЛ довженкознавства у 2020 році

  1. Створення фондів Музею Олександра Довженка, наповнення його експонатами та дослідницькими матеріалами.
  2. Укладання договорів про співпрацю з Сосницьким літературно-меморіальним музеєм О. П. Довженка, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Відділом освіти Глухівської міської ради Сумської області й Відділом освіти Глухівської районної державної адміністрації.
  3. Підготовка до друку наукового посібника для вчителів із вивчення творчості Олександра Довженка в загальноосвітній школі.
  4. Проведення конференцій, методичних семінарів.
  5. Популяризація та розповсюдження наукової продукції, підготовленої співробітниками НДЛ довженкознавства.
  6. Опрацювання архівних матеріалів О. П. Довженка.
  7. Популяризація імені Олександра Довженка в часописах, радіо- та телепередачах.
  8. Розробка тематики наукових досліджень із довженкознавства для студентів та магістрантів.