Оновлений склад навчально-наукової лабораторії

«Довженкознавство й актуальні проблеми розвитку мовно-літературного процесу»

(з 2021 р.)

Новиков Анатолій Олександрович – керівник навчально-наукової лабораторії, доктор філологічних наук, професор

Гоголь Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент

Баранник Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Каліш Валентина Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Лучкіна Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Марєєв Дмитро Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент

Медвідь Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Холявко Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Гричаник Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, ст. викладач

Клейменова Тетяна В'ячеславівна – кандидат філологічних наук, ст. викладач

Корчова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

Куценко Олена Іванівна – старший лаборант

 

 Склад науково-дослідної лабораторії довженкознавства (2017-2021 рр.)

Новиков Анатолій Олександрович - завідувач НДЛ довженкознавства, доктор філологічних наук, професор

1

1982 р. закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Із 1982 по 1984 р. – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська область).У 1984–2009 роках працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

1991 р. закінчив аспірантуру при кафедрі російської літератури  Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди і того ж  року в цьому виші захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література).

Вчене звання доцента присвоєно 1995 р.

2007 р. в Інституті філологіїКиївського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література).

Професор із 2008 р.

Із 2009 р. по теперішній час завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства (створена 2017 р.).

Підготував трьох кандидатів філологічних наук.

А.Новиков – автор близько 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі семи монографій (одна у співавторстві) і семи навчальних посібників (два у співавторстві). Серед них:

монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і  драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.», «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016; у співавторстві);

навчальні посібники: «Рідний край» (у співавторстві; 1999), «Современный русский язык. Синтаксис» (2004, 2008), «Современный русский язык. Словообразование. Морфология» (2005), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016).

Основні напрямки наукових досліджень – українська драматургія й театр, творча спадщина Марка Кропивницького й Олександра Довженка, сучасна українська література.

Нагороджений знаком «Ушинський К. Д.» (2016), почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка.

Профіль в Google Академія.

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

2

Доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Освіта ­– вища. Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М.Сергєєва-Ценського у 1995 році за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література».

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови. Дисертацію на тему «Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови» (науковий керівник – канд. пед. наук Шелехова Г. Т.) захистила 21 лютого 2001 р.

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 24 роки. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, виконувала обов’язки заступника декана факультету дошкільного виховання та факультету дистанційної освіти. Нині – доцент (з 2003 р.) кафедри української мови, літератури та методики навчання.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі співавтор монографій «Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника» (2013 р.), «Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2017 р.), «Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019 р.), навчального посібника з розвитку мовлення «Рідне слово» (2012, 2014, 2015 рр.), автор зошита з розвитку мовлення для учнів 5 класу (2019 р.), статей у фахових виданнях.

За високі показники у науковій і педагогічній діяльності нагороджена грамотами Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2016, 2019 рр.), Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.).

Коло наукових інтересів: лінгводидактика та методика української мови, сучасний мовно-літературний процес.

Профіль в Google Академія.

Привалова Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук,  доцент

4

У 1989 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання», у 1995 році – Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література».

Тема дисертаційного дослідження  «Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах». Дисертація захищена 27 січня 2010 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ. У 2013 році присвоєно вчене звання «доцент».

Автор 80 публікацій:статей, посібників «Методичні рекомендації до педа­гогічної практики з української літе­ратури для студентів спеціаль­ності 7.01.01.03 філологічного факультету» (2005), «Самостійна робота студентів філоло­гічного факультету з методики викладання української літератури» (2006), «Програма з методики викладання української літе­ратури для студентів філологічного факультету спеціальності 7.01.01.03» (2007), «Вивчення мови художнього твору на уроках україн­ської літератури в старших класах школи» (2008), «Вивчення мови художнього тво­ру в загальноос­вітній школі» (2013), співавтор посібників «Контрольні завда­ння з української літератури для вступників спеціальності 7.01.01.03 філоло­гічного факультет­у» (2002), «Програма до державного екзамену з методики викладання ук­раїн­ської літера­тури для студентів спеціальності 7.01.01.03 українська мова та література» (2004), співавтор монографій «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008), «Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019).

Нагороджена грамотами:Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001), Почесною грамотою Сумського обласного управління освіти (1997, 2000, 2017), Почесною грамотою Глухівського міського відділу освіти (1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001), Почесною грамотою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2003, 2004, 2010, 2016, 2019); Грамотою Глухівської міської ради (2010).

Коло наукових інтересів – мова художнього твору.

Профіль в Google Академія.

ORCID:0000-0001-9445-8773

Троша Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук

3

Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут (2003 р.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література». Навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (2011–2014 рр.) за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А. Новиков). Дисертацію захищено 22 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, навчально-методичний посібник у співавторстві («Вивчення творчості Олександра Довженка в школі», 2014 р.), монографії у співавторстві («Літературні пріоритети Олександра Довженка», 2016 р.;«Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки», 2019 р.). На громадських засадах є членом лабораторії довженкознавства (створена 2017 р.).

Нагороджена грамотами Глухівського НПУ ім. О. Довженка (2008 р., 2010 р.), грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р.), подякою НАПН України (2019 р.).

Коло наукових інтересів:творчість О. Довженка, сучасний літературний процес, інтермедіальні зв’язки.

 Профіль в Google Академія.

ID ORCID 0000-0002-2763-3591

Лісневська Ірина Андріївна, старший лаборант

Освіта вища, спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література" (2012 р.).    

Joomla Plugins